Veldnamen

De Zaole
Een stuk grond tussen de boerderij ’t Olde Seesink en de boerderij Nj-Seesink met de naam de Zaole heeft zijn naam mogelijk ontleent aan de bodemgesteldheid. Een stuk grond van oer (moeras-ijzererts), zand, leem en klei welke een harde laag vormde, waar het water niet door kon zakken, zodat het op het land blijft staan.

Den Iemenhof en Niemenhof
Dit zou een weiland zijn aan de Seesinkbeek. Deze namen bevatten het oostnederlandse woord ieme “bij”. De N van Niemenhof komt van het lidwoord dat zich aan de naam heeft gehecht. Voor de locatie zie de kaart uit het boek Boerderij- en veldnamen in Wisch.

De Onlandshondshorst
De onlandshorst is een stuk bouwland midden in het Seesink Bosch. De betekenis van onlant is ‘slecht land, moerasland’

Achter an de Vloed, de Vloed, Seesinkvloed, de Vloedkamp, de Vloedweiden
Dit zijn allen weilanden ter weerszijden van de Seesinkbeek Met de dijkjes om deze weilanden ontstond een waterreservoir van ongeveer 200 meter breed ten behoeve van de watermolen.
De Vloedkamp ligt in het deel dat op ’t Goet Seesink de naam Seesinck Sieg Vrede heeft.

Weide achter ’t spoor
Dit weiland lag naast de spoorbaan Varsseveld – Dinxperlo op ’t Goet Seesink.

Steven-oom
Dit stuk grond, ligt naast het Nibbelink en heeft zijn naam waarschijnlijk te danken aan Steven Seesink.

sale

Een deel uit de atlas Carta van Huis Bergh met links onder de Sale (Zaole) omstreeks 1754.

onland

Een deel uit de atlas Carta van Huis Bergh met ongeveer in het midden het Onland Horst omstreeks 1754.

nibbelinksstuk

(Bron: het boek Boerderij- en veldnamen in Wisch.)