Veldnamen

De Zaole
Een stuk grond tussen de boerderij ’t Olde Seesink en de boerderij Nj-Seesink met de naam de Zaole heeft zijn naam mogelijk ontleent aan de bodemgesteldheid. Een stuk grond van oer (moeras-ijzererts), zand, leem en klei welke een harde laag vormde, waar het water niet door kon zakken, zodat het op het land blijft staan.

Den Iemenhof en Niemenhof
Dit zou een weiland zijn aan de Seesinkbeek. Deze namen bevatten het oostnederlandse woord ieme “bij”. De N van Niemenhof komt van het lidwoord dat zich aan de naam heeft gehecht.

De Onlandshondshorst
De onlandshorst is een stuk bouwland midden in het Seesink Bosch. De betekenis van onlant is ‘slecht land, moerasland’