Transcriptie 6

Samenvatting bestek (6 november 1866)

der begroting van de hiervoren perseels gewijze omschrijvingen der Matriealen en werkzaamheden betrekkelijk den voor genoemden bouw als volgt.

NRGULDCENTS
1Het Ronde dennenhout van № 1 tot met 2419393
2Het eikenhout van № 25 tot met 364256
3Dennen deelen en daklatten van № 37 tot met 3964
4Metselsteenen en kalk van № 40 tot met 44 38840
5Pannendak van № 45 tot met 48103
6Gebouwen Steenen volgens № 49 en 504550
7IJzer en Smitswerk van № 51 tot met 602788
8Gegooten ijzerwerk van № 61 tot met 631750
9Spijkers van № 64 tot met 75 1340
10Timmerwerk van № 76 tot met 82113
11Metselwerk van № 83 tot met 90152
12Glas verwen volgens № 91 en 921880
13Voor tolgeld het afkorten en oplaaden van het
voor de dennenhout, en opzicht tot den bouw
52
14Voor Aanvoer van Matriealen135
tezaamen f 136727