Transcriptie 4

Bestek voor het vergroten van achterhuis of schuur (6 november 1866)

transcriptie 4

Bestek over het vergrooten van het agterhuis of schuur op de Bouwhoeve Seesink onder Varsseveld. Behoorende aan het Hoog Graaflijk Huis Bergh van zijne Doorluchtige Hoogheid den Vorst van Hohenzollern en Sigmaringen enz. enz.

Perceelsgewijze omschrijvingen van matriealen en werkzaamheden tot de vergrooting der boven genoemde agterhuis of schuur, volgens de bijgaande teekening en de Nederlandsche maat. Tot den bouw dezer vergrooting moet mede bruikbare of en uitbreekende Matriealen welke door de vergrooting en verandering moeten worden of en uitgebrooken.

Het thans bestaande agterhuis of schuur is lang buitenwerks 16 ellen 35 duim
Hetzelve door vergrooting te verlengen 10 ellen 85 duim
Dan word de geheele lengte buitenwerks 27 ellen 20 duim
De schuur of agterhuis is buitenwerks breed 17 ellen 08 duim

De ondergeteekende verklaren dat hunne aanbetalingen op den 4 mei 1867 op dit bestek berusten.

H. Lammers
W.Wisseling