Transcriptie 3

Brief van Huis Bergh aan Architect (20 oktober 1866)

transcriptie 3

den Heer te Wiel Architekt te Azewijn
’s Heerenberg 20 October 1866

Ik verzoek u het bestek en de teekening voor der stal en schuur op de bouwhoeve Seesink volgens onze afspraak toch zoo spoedig mogelijk af te werken en ze mij hoe eerder hoe liever toe te zenden.

De Administrateur van het Huis Bergh.
v. Godin.