Transcriptie 28

Brandverzekering (23 januari 1875)

transcriptie 28

Terborg, 23 January 1875

Weledelgeboren Heer

Gelieve hierbij te ontvangen copie, der acten van 2,15 dezer.
De gebouwen op Sesink zullen nu voor de brandassurantie ten name moeten worden gesteld worden van den kooper Wisselink. Mag ik uwes dus namens hem beleefd verzoeke mij te willen doen toekomen eene omschrijving zooals die op de polis voorkomen met opgave der verwaarborgde som en der maatschappij waarbij die verzekering is gesloten – opdat daarvoor door Wisselink de vereischt wordende aangfte kan worden gedaan.
Met de meeste achting heb ik de eer mij te noemen uwer dienstw. Dienaar.
G.W. Everdingen

den Heer Administrateur Huis Bergh