Transcriptie 22

Bevestiging eerder verzoek tot vergroting welke is afgewezen (17 december 1867)

transcriptie 22

De ondergeteekende opzichter der Gebouwen van het Huis Bergh, heeft in 1849 opgemaakt het bijgaande plan of teekening tot den bouw des nieuwe huis op de Bouwhoeve Seesink onder Varsseveld. Waarin tot woning des pachters Drie woonvertrekken waren aangebragt. Maar is destijds verworpen dat de Adminnistratie te ’s Heerenberg inmeening was als dat twee woonvertrekken voor den pachter tot woning zoude genoeg zijn.

Azewijn den 17 December 1867.
A. te Wiel.