Transcriptie 21

Reactie op afwijzing d.d. 16 december 1867

transcriptie 21

De administrateur van het Huis Bergh verklaarde aan W.Wisseling bij gelegenheid van de overneming van het nieuw gebouwe achterhuis op Seesink, dat de Hofkamer de vergrooting van zijn woonhuis niet heeft goedgekeurd omdat hij vóór 17 jaar met den nieuwbouw genoegen nam.
Wisseling verklaarde hierop dat hij voor 17 jaar nog niet op de bouwhoeve woonde en men hem in geenen deele inzage van het bestek verleend heeft of zijn gevoelen over den bouw gevraagd heeft.

Varsseveld 16 December 1867.

Tevens merkt Wisseling aan, dat hij van Ditzhuijzen reeds vroeger op de bekrompenheid van woon- en achterhuis heeft opmerkzaam gemaakt.