Transcriptie 20

Afwijzing vergroting woonhuis (17 december 1867)

transcriptie 20

Vertaling
Door deze laat ik u weten dat de Hofkamer des Vorsten volgens een heden ingekomen besluit van den 17 dezer de vergrooting van het woonhuis op uw bouwhoeve op de laatst beoogde wijze geheel beslissen van de hand