Transcriptie 18

Brief aan metselaar (1867)

transcriptie 18

Hendrik Lammers
metselaar Varsseveld.

Ik heb u mede te deelen:
Tot mijne groote verwondering heb ik van den architekt te Wiel vernomen dat gij met uw aangenomen werk aan de schuur gebouwen op Seesink nog niet in orde zijt.
Ik nodig u daarom in allen ernst uit onvezuimt het werk te voltooijen opdat de bouw spoedig kan overgenomen worden.
Komt gij de op u genomen verpligtingen niet ten spoedigsten na zoo zal ik volgens de voorwaarden straffend moeten te werk gaan.

de administrateur
(get) Grimm