Transcriptie 15

Inleiding van het bestek voor een vergroting van het voor of woonhuis (14 mei 1867)

transcriptie 15

Bestek voor eene vergrooting van het voor of woonhuis op de Bouwhoeve Seesink onder Varsseveld Behorende aan het Hoog Graaflijke Heer Bergh van Zijne Koningklijke Hoogheid den Vorst van Höhen Zollern Sigmaringen enz.
Tot vergrooting voorgenomen woonhuis moet het midden of woonhuisgebouw geheel voor en weggekorten en in breedte overeenkomstig den bestaanden voor- of woonhuis worden opgetrokken, en in hoogte derzelfs heeft op buitenmuren zoo als de bestaande voor- en agtermuur des woonhuis, en in hoogte der kap gelijk met het naar verbonden agterhuis of schuur. Waartoe van het bestaande voor of woonhuis de kap moet worden afgenomen en dezelfs voorgevelmuurtjes tot met genoemde voor hoofd muur gelijk worden afgenomen. Tot deze optrekking des turfchen bouw in het derzelfs kap, en kap des voorhuis enz. moet worden aangelegd opgehaald en verbonden zoo als hiertoe de bestaande teekening aantoond en den bestaanden bouw zal vorderen en dat Nederlandsche maat.
Tot genoemden bouw moet mede aangebragt en gebezigd worden alle de bereikbare materialen welke het genoemden bouw en verandering komende worden af en uitgebroken.