transcriptie 12

Een verklaring inzake betaling van de kosten wegens vergroting van de schuurgebouwen (26 april 1867)

transcriptie 12

pr. 27/4.67 Nr. 597

Ik ondergeteekende Wessel W. landbouwer onder Varsseveld verklaar mij hiermede uitkracht van mijne eigenhandige onderteekening bereid en verpligt om tot de kosten wegens de vergrooting

a. der schuurgebouwen op de bouwhoeve Seesink toebehoorende aan Zijne Koninklijke Hoogheid Carl Anton Vorst van Hohen Zollern Sigmaringen en bij mij in pacht berekend op dertien honderd zeven en zestig gulden zeven en twintig cents en

b. van het woonhuis op genoemde bouwhoeve, op ongeveer een duizend vier honderd vieren zeventig gulden vijfenvijftig cents begroot, doch nog niet naauwkeurig berekend een zesde gedeelte bij te dragen in deze bijdrage voor de helft op den eersten January 1800 acht en zestig en voor de helft op den eersten January 1800 negen en zestig te betalen en de laatste helft van af den eersten January 1800 acht en zestig met vijf procent te verrenten.
Varsseveld den 26 April 1867.