Transcriptie 11

Gespreksverslag inzake oponthoud werkzaamheden architect (25 april 1867)

transcriptie 11

Pr.25/ 4 .67.Nr.

Tengevolge van den door den Heer Administratie van het Huis Bergh aan hem gerigten brief van den 23 April 1867 nr.579 vervoegde zich Arnoldus te Wiel Architect te Azewijn heden bij genoemden Administrateur.
Hij zegt, dat hij veel oponthoud heeft gehad door de werkzaamheden van den bouw eenes pastorie te Azewijn, doch met den bouw aan Lubbers zoo ver gevorderd is, dat de teekening klaar en met hetbestek begonnen is.
Dat hij dadelijk met dat werk is uitgescheiden en de teekening en het bestek voor de vergrooting van het huis op Seesink heeft onderhanden genomen doch dat het hem met alle vlijt niet mogelijk is die stukken voor den 15 Mei e.k. klaar te maken.

’s Heerenberg, 25 April 1867.
A te Wiel