Transcriptie 1.1

Staat der ontgonnen perceelen (1851 t/m 1866)

transcriptie 1.1

Staat der ontgonnen perceelen onder de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld.

Jaar der ontginning.. volgens
het
kadaster
Grootte
der
ontgonnen
grond
stukken
Betaalde
kosten
Aanmerkingen
Sectie NBRE
1851/52D 556e07
20F5Bouwland ba
01-20
behoefden
geen
bewerking
1852/53D 556b64
704120Weiland
1854/54D63224401952Bouwland
1855D55629601845,,
1859D518b2780,,
,,
D523a107405054 1/2Weiland
,,D523b0640
,,
D523c11
,,D549h4140
,,D550a07703928Bouwland
,,

D551a0990
,,

D5560770
,,D56815203360weiland
,,D568a720
1860D5564036
1861d556221980
1862D5560490441
1865D569c79307930drieschgrond
Totaal5046034111
1866D6305040