Een aantal stuwen van de Seesinkbeek

Stuw
Een stuw is een water-bouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen. Stuwen kunnen vast of regelbaar zijn. Een vaste stuw geeft altijd hetzelfde de peil. Bij een regelbare is er een inrichting (bijv. een klep) die er voor zorgt dat er in verschillen- de periodes een ander peil kan worden ingesteld.

Stuwen in beken en waterlopen worden vaak geplaatst om water langer vast te houden in hoger gelegen gebieden en zo te voorkomen dat deze gebieden verdrogen. Tevens wordt met deze stuwen voorkomen dat lager gelegen gebieden snel overstromen.