Gedetailleerde omschrijving van de Seesinkbeek uit 1950

Omschrijving der Watergangen welke in de Keur of Politieverordening zijn opgenomen in de Afdeling WISCH – BEKEN van het Waterschap van Den Ouden IJssel van het jaar 1950.

Omschrijving loop Seesinkbeek:

“Begint ± 125 m. ten Z.O. van D. Bot op D’Weelgraven bij de gronden van Hofs op “Nieuw Heegt”, loopt aan de Noordzijde langs de weg Varsseveld – Aalten in N.W. richting, langs J. Seesink op “Beest” onder deze weg door loopt in Westelijke richting langs de Zuidzijde van een zandweg verder, later in Z.W. richting langs de zandweg gaat ± 45 m. ten Zuiden van G.J. Lieverdink op “de Koop” onder de zandweg door, loopt vervolgens langs de Noordzijde van de zandweg in N.W. richting evenwijdig aan de spoorbaan Varsseveld – Aalten, gaat ± 135 m. ten N.W. van B.M. Jansen op “Klooster” onder de spoorbaan en een zandweg door, vervolgt haar loop in Zuidelijke richting langs de Oostzijde van de laatstgenoemde zandweg, langs J.W. Zwienink op “Smidsbosch” komt ± 20 m. ten Oosten van de vroegere spoorbaan Varsseveld – Dinxperlo aan de klinkerweg Varsseveld – Sinderen, loopt in Z.W. en Zuidelijke richting langs de Oostzijde van deze klinkerweg, gaat ± 85 m. ten Noorden van H. Koskamp op “Hellegenhuis” onder de klinkerweg door loopt in Z.W. richting verder, gaat ± 15 m. ten Oosten van H. Seesink op “Nalaat” onder een zandweg door, vervolgt haar loop in Westelijke richting langs de Zuidzijde van deze zandweg, gaat onder de vroegere spoorbaan van Varsseveld – Dinxperlo door, loopt verder in Oostelijke richting langs de Zuidzijde der zandweg, gaat ± 125 m. ten Z.O. van Peppelman op “Reimes” in Zuidelijke richting van de zandweg af, buigt weerom in Z.W. richting, gaat ± 100 m. ten N.W. van G.J. Messink onder een zandweg door, vervolgt haar loop in algemeen Z.W. richting, langs G. Wisselink op “Nieuw Seesink” en G.W. Wisselink op “Seesink”, gaat ± 160 m. ten Z.W. van F.J. Gussinklo ± op “Poldert” onder de teerweg door vervolgt haar loop in Westelijke richting, gaat midden door het Idink Bosch, gaat ten slotte ± 75 m. ten Oosten van Gosselink op “IJdink” naar het Z.W., loopt langs W. Koning op “de Horst”, gaat onder een zandweg door en vervolgens onder de Heidendijk, gaat ± 90 m. ten N.W. van D.J. Veldhorst op “de Visser” in N.W. richting verder, gaat ± 100 m. ten Noorden van Vreeman op “Wachtmeester” onder een zandweg door, vervolgt haar loop in N.W. richting langs E. Ruessink op “Tempert”, gaat ± 90 m. ten N.W. van “Tempert” in Noordelijke richting tot aan de Bievink straat, loopt hier in Westelijke, N.W., Z.W. en weer Westelijke richting langs de Zuidkant, langs Ruessink op “Tempert”, gaat ± 90 m. ten N.W. van “Tempert” in Noordelijke richting tot aan de Bievink straat, loopt hier in Westelijke, N.W., Z.W. en weer Westelijke richting langs de Zuidkant, langs Wed. Freriks op “Withage” Struif op “Bievink”, M. Muesink, B. Keizer op “Heuve”, komt ± 120 m. ten Z.W. van H. Helmes op “de Sluiter” aan de Rabelingsche Straat, loopt in Z.W. richting ± 150 m. langs de Zuidkant, gaat er onder door, loopt verder in N.W. richting langs J. te Kaat en D. Grootenhuis op “de Brensink”, gaat onder de Egginksche straat door, gaat bij G. Neiland onder de Munstermansche Dijk door, loopt door in N.W. richting, gaat ± 50 m. ten Oosten van de blikslagerij van Kaak onder de spoorbaan Terborg – Varsseveld door, gaat verder in N.W. richting, gaat ± 15 m. ten Noorden van de woning bewoond door Kanters onder de weg Terborg – Varsseveld door, vervolgt haar loop in N.W. richting, komt juist ten Oosten van het station Terborg aan de spoorbaan Terborg – Varsseveld, gaat langs de Oostzijde van deze spoorbaan in N.W. richting verder en mondt ± 90 m. ten Zuiden van C. Nijman uit in de Akkermansbeek (Nr. 1). ”