De Seesinkbeek

seesinkbeek

De Seesinkbeek stroomt in de Nederlandse provincie Gelderland in de streek de Achterhoek. De Seesinkbeek begint ten oosten van Varsseveld en loopt ten noorden van Sinderen langs Silvolde waarna het ten noorden van Terborg uitmondt in de Akkermansbeek. De beek zorgt voor de afvoer van het hemelwater dat onder andere door het riool wordt aangevoerd. De totale lengte van de Seesinkbeek is meer dan 12 kilometer. Op meerdere plaatsen heeft de beek een andere loop gekregen en werd de beek op enkele plaatsen verbreed. Er zijn stuwen, duikers, bruggen, waaronder ook een spoorbrug.

In een boek van W.J. Thiele uit 1847 met de titel ‘Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphensche, en ontwerpen tot verbetering van dien toestand’ staat op bladzijde 12 al over de Seesinkbeek geschreven “De Lovinkbeek, hooger op Weghorsterbeek, Bievinkbeek, Seesinkbeek en Binnenbeek genoemd, ontstaat boven Harterink in de gemeende Wisch, neemt bij Visscher de reeds vermelde Zandstraat met den linker oever op, en verder benedenwaarts, met den regter oever, de Rabelinksche straat en de Akkermansbeek”.

Met de aanleg van een bedrijventerrein ten oosten van Varsseveld in 2007 werd een nieuw deel aan de Seesinkbeek toegevoegd. Dit was nodig om het regenwater, dat onvoldoende verwerkt kon worden door het riool, af te kunnen voeren. Het begin punt van de Seesinkbeek is daarmee noorderlijker komen te liggen. Ter plaatse zijn wadi’s aangelegd met een overloop op de nieuw gegraven Seesinkbeek.

Bij Sinderen stroomt de Seesinkbeek via de Binnen Heurne langs de boerderij ’t Olde Seesink, dat deel uitmaakte van het Goet Seesink. Het water van de Seesinkbeek werd destijds gebruikt om een molen nabij de boerderij in werking te brengen.

Tenminste 17 sloten monden in 1959 uit in de Seesinkbeek. In 2012 zijn dat er 14. Het water uit deze sloten stroomt in de Seesinkbeek en komt uiteindelijk via de Akkermansbeek en de Bielheimerbeek in een zijrivier van de IJssel, genaamd de ‘Oude IJssel’. Van de Oude IJssel stroomt het in de rivier de IJssel. De IJssel is een aftakking van de Rijn. Via de IJssel komt het water tenslotte in het IJsselmeer. Eén van de sloten ten noorden van Sinderen heeft de naam de Seesinksloot. Deze sloot ligt naast de Harterinkdijk en is 530 meter lang.

seesinkbeek
schilderij

De Seesinkbeek langs het Idinkbos ten Noorden van de Harterinkdijk. Dit winterlandschap is geschilderd door mevr. W. Veldhorst. De foto is genomen in augustus 2008.

seesinkbeek

Op de kaart is de Seesinkbeek lichtblauw gearceeerd.

seesinkbeek

Kaart Waterschap Rijn en IJssel 2012. Schaal 1 : 8,248.

Het 1e deel van het ‘nieuwe’ gedeelte van de Seesinkbeek.

Kaart Waterschap Rijn en IJssel 2012. Schaal 1 : 8,248.

Het 2e deel van het ‘nieuwe’ gedeelte van de Seesinkbeek.

seesinkbeek

Kaart Waterschap Rijn en IJssel 2012. Schaal 1 : 8,248.

Het 3e deel van het ‘nieuwe’ gedeelte van de Seesinkbeek.

seesinkbeek

Kaart Waterschap Rijn en IJssel 2012. Schaal 1 : 8,248.

Het 4e deel van het’nieuwe’ gedeelte van de Seesinkbeek.

De Seesinkbeek vanaf de Heidedijk. [10-2018]

De Seesinkbeek langs het bedrijfsterrein Hofskamp. [10-2018]

De Seesinkbeek van 1966 tot en met 2015; eerste deel

De Seesinkbeek van 1966 tot en met 2015; tweede deel

De Seesinkbeek van 1966 tot en met 2015; derde deel

Voor meer informatie over de Seesinkbeek kunt u ook het boek Seesinkbeek lezen.

Zijrivier
Men spreekt van een zijrivier als deze water aanvoert naar en uitmondt in een hoofdrivier.

Aftakking
Een aftakking voert water af van de hoofdrivier.

IJsselmeer
Het IJsselmeer is in 1932 ontstaan door de afdamming van een deel van de Zuiderzee met de afsluitdijk.

Wadi
De term ‘wadi’ komt uit het arabisch en betekent ‘dal’. In Nederland staan de wadi’s meestal droog. Ze fungeren als waterafvoer uitsluitend na regenbuien. Het doel van een Nederlandse wadi is het opvangen en vasthouden van regenwater (in de wadi) en te infiltreren in de bodem. Omdat hiermee water wordt onttrokken aan de watergang, vermindert de hoeveelheid af te voeren water.

Beek
Een beek is een min of meer natuurlijke stroom water die vanuit een oorsprong, vaak een bron, stroomafwaarts vloeit. Wanneer meerdere beken samenkomen en een zekere grootte krijgen spreekt men van een rivier.

Varsseveld
Het dorp Varsseveld ligt in de Nederlandse provincie Gelderland in de streek de Achterhoek tussen Aalten en Doetinchem. Tot Varsseveld behoorde de vier buurtschappen: Sinderen , Binnen Heurne, Westendorp en de Heelweg. Varsseveld behoorde met de stad Terborg en het dorp Silvolde tot de Heerlijkheid Wisch. Het gebied werd deels bestuurd door de Heren van Wisch en deels door de heren van Bergh. In Varsseveld staat nu één van de gemeentehuizen van de in 1997 gevormde gemeente Oude IJsselstreek. Het andere gemeentehuis staat in Gendringen.

Silvolde
Silvolde is een dorp in de Achterhoek dat deel uitmaakt van de gemeente Oude IJsselstreek in de Nederlandse provincie Gelderland; het grenst direct aan het stadje Terborg.

Terborg
Terborg is een stad in de Achterhoek dat deel uitmaakt van de gemeente Oude IJsselstreek, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is de enige stad van de gemeente Oude IJsselstreek. De stad kreeg in 1419 stadsrechten van de Heeren van Wisch en is vernoemd naar de Burcht (‘ter burght’) van de Heeren van Wisch, die in de twaalfde eeuw een burcht aan de oever van de Oude IJssel lieten bouwen. Deze burcht is inmiddels verdwenen: het huidige kasteel Wisch in Terborg is van een recentere datum.

Sinderen
Sinderen is een dorp in de gemeente Oude IJsselstreek in de Nederlandse provincie Gelderland. Voorheen lag het op de grens van de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch. Sinderen is een van de vier buurtschappen van het dorp Varsseveld.