Seesink

tuin

De bloemen van ’t Olde Seesink. [07-2004]

De familienaam “Seesink” is vermoedelijk een boerderijnaam. Dat wil zeggen dat de achternaam gekoppeld is aan een naam van een boerderij. In de Achterhoek was het vernoemen van personen naar de naam van de boerderij waar men kwam te wonen een zeer algemeen gebruik. Oorspronkelijk bestonden er in deze streek geen familienamen.

Volgens het Meertens instituut te Amsterdam kan de naam betrekking hebben op de boerderijen Seesinck of Segessinck in Warken (Warnsveld) in het jaar 1255, Sessinc in Hengelo (Gld.) in het jaar 1362 en Zegesinck in Varsseveld in het jaar 1399. In het laatste geval is echter niet duidelijk welke boerderij in Varsseveld wordt bedoeld omdat er in Varsseveld sprake is van meerdere boerderijen; Groot Seesink en Zeesink Binnen.

De boerderij Groot Seesink ten noorden van Varsseveld, in Heelweg, wordt al genoemd in de 14e eeuw en is de kern van het oorspronkelijke vol erve Seesink dat later, in de periode tussen de vermeldingen in de verpondingsregisters van 1427 en 1650, is gesplitst in twee halve erven Groot Seesink en Klein Seesink.

De andere boerderij, ten zuiden van Varsseveld in de buurschap Binnen Heurne, is de boerderij Zeesink Binnen, tegenwoordig genaamd ’t Olde Seesink. Dit was destijds een grote boerderij aan het Binnen Beekje. Tot deze boerderij behoorde de grond van ’t Goet Seesink waar zo wordt verondersteld al in 1200 geboerd werd.
Het gebied rondom de boerderij ’t Olde Seesink bestond voor een zeer groot deel uit bos en behoorde met de boerderij tot de bezittingen van “het Hoog Graaflijk Huis Bergh, Van Zijne Doorluchtige Hoogheid Den Souvereine Vorst Van Hohen Zollern Sigmaringen Graaf van den Bergh enzovoorts enzovoorts enzovoorts”. De pachters hielden zich vooral bezig met de ontginning van het gebied. De familie Seesink had ’t Olde Seesink in pacht van 1561 – 1774.

Later werden op ’t Goet Seesink nog twee boerderijen gebouwd. De eerste in 1876 tussen ’t Olde Seesink en de Seesinkvloetstraat. Deze boerderij kreeg de naam Nieuw Seesink. De eerste bewoonster was een dochter van de toenmalige pachter van ’t Olde Seesink. In 1936, werd een deel van ’t Goet Seesink overgedragen aan de boerderij Ni-j Seesink. Deze boerderij is in 1936 ten zuiden van de Harterinkdijk gebouwd, nadat er een nieuwe boerderij Harterink was gebouwd aan de noordzijde van de Harterinkdijk. De grond van de oude Harterink boerderij ten zuiden van de Harterinkdijk is toen verkocht aan Ni-j Seesink; oftewel in niet dialect ook Nieuw Seesink.

De boerderijen in Heelweg werden bewoond door protestante Seesink, de boerderij in de Binnen Heurne door katholieke Seesink. Verwantschap tussen beide werd tot op heden niet aangetoond. Informatie over de genealogie Seesink kunt u vinden op de website www.seesink.relatedfamilies.com

Van oorsprong pachters van de boerderij ’t Olde Seesink verspreidde de katholieke Seesinks zich geleidelijk over een wijder gebied in de Achterhoek, terwijl er via Dinxperlo zich een tak vestigde onder Rotterdam en vandaar uit naar Rotterdam, Den Haag en omgeving.

seesink