Publicaties

 • Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek; uitgave nr. 39-1, 1e kwartaal 2022

  Artikel in het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek met als titel  “Berendt Zesinck en de Nederlandse Opstand”.

  In deze uitgave van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek is een artikel opgenomen met de titel “Berendt Zesinck en de Nederlandse Opstand”. Het artikel gaat over de pachter Berendt Zesinck in verweer tegen de Spanjaarden. Het is geschreven door R.M.J.Seesink.

 • De boerderij ’t Olde Seesink; uitgave november 2020

  Boek over ’t Olde Seesink. De boerderij Seesink, op het Goet Seesink, in de Binnenheurne onder Varsseveld.

  Een update van het boek ’t Olde Seesink. Mede door alle nieuw verkregen informatie heeft het boek een nieuwe indeling gekregen. Een indeling onderverdeeld in drie hoofdstukken met achterin het boek de bijlagen met achtergrond informatie, transcripties en andere zaken. De hoofdstukken zijn een benadering vanuit de boerderij ’t Olde Seesink, de pachters en bewoners van ’t Olde Seesink en het landgoed Seesink en zijn omgeving.
  Gemaakt door: Paul & Anja Seesink-van der Pluijm en Rob Seesink.

 • Seesinkkamp; uitgave november 2019

  Boek over de Seesinkkamp.

  De Seesinkkamp ligt ten noorden van Varsseveld. Hier woonden de hervormde Seesink’s. Net als de boerderijen in het zuiden van Varsseveld, hebben ook de boerderijen in het noorden ‘Seesink’ in de naam. Het gaat om de boerderijen Groot Seesink, Klein Seesink en de boerderijen op de Heide.

 • Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek; uitgave nr. 2, 2e kwartaal 2018

  Artikel in het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek met als titel  “Waarom Seesink?”.

  In deze uitgave van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek is een artikel opgenomen met de titel “Waarom Seesink?”. Het is geschreven door R.M.J.Seesink. Het artikel gaat over de vraag hoe de boerderijen ’t Olde Seesink en Groot Seesink aan hun naam zijn gekomen.

 • Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek; uitgave nr.1. 1e kwartaal 2018

  Artikel in het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek met als titel “Seesink in relatie tot Bergh”.

  In deze uitgave van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek is een artikel opgenomen met de titel “Seesink in relatie tot Bergh”. Het is geschreven door R.M.J.Seesink en P.M. Seesink. Het artikel gaat over de zaken die een relatie met Huis Bergh onderschrijven.

 • Seesinkbeek; uitgave januari 2018

  Boek over de Seesinkbeek met als titel Seesinkbeek. Een beek in de Gelderse Achterhoek.

  Een boek over de Seesinkbeek en aanverwante wetenswaardigeheden. Het boek begint met de ontwikkeling
  van het bekenstelsel in de Achterhoek en wordt gevolgd door een globale en een gedetailleerde beschrijving
  van de Seesinkbeek. In de hoofdstukken daarna volgen per traject, stroomopwaarts, de bijzonderheden en aanverwante wetenswaardigheden.

 • De Gelderlander; maart 2015

  Boerenhistorie in beek weerspiegeld.

  In de serie Achterhoekse landschapsmonumenten gaat deel 48 over de Seesinkbeek, Seesinkbos, Olde en Nieuwe Seesink in de Binnenheurne. Het is geschreven door Henk Harmsen.

 • Contactorgaan A.D.W.; uitgave nr. 142, april 2013

  Artikel in het contactorgaan A.D.W. met als titel “Seesink”.

  In deze periodieke uitgave van de Oudheidkundige Werkgemeenscahp Aalten-Dinxperlo-Wisch is een artikel opgenomen met de titel “Seesink”. Het is geschreven door R.M.J. Seesink. Het artikel gaat over de familienaam Seesink, de boerderijen Seesink,, ’t Goet Seesink, de Seesinkbeek, de Seesinkmolen enz.

 • Gelderse Post; editie Oude IJsselstreek, Montferkand, Doetinchem in week 42 2012.

  Artikel op de plattelandspagina in de Gelderse Post met als titel “Boek over de Seesinkbeek”

  Het is geschreven door de plattelandsraad die de inhoud verzorgd van de vier wekelijks verschijnende (plattelands) pagina van de Gelderse Post. Het artikel is gebaseerd op het boek over de Seesinkbeek. In het artikel wordt aandacht besteedt aan de eerste uitgave van het boek De Seesinkbeek.

 • De Seesinkbeek; uitgave september 2012

  Boek over de Seesinkbeek met als titel De Seesinkbeek. Een beek in de Gelderse Achterhoek.

  Een boek over de Seesinkbeek en aanverwante wetenswaardigeheden. Het boek begint met de ontwikkeling
  van het bekenstelsel in de Achterhoek en wordt gevolgd door een globale en een gedetailleerde beschrijving
  van de Seesinkbeek. In de hoofdstukken daarna volgen per traject, stroomopwaarts, de bijzonderheden en aanverwante wetenswaardigheden.

 • Informatieborden; vanaf augustus 2011

  Informatieborden bij de kruising van de Seesinkbeek met de Seesinkvloetstraat.

  Bij de kruising van de Seesinkbeek met de Seesinkvloetstraat zijn tijdelijke informatieborden geplaatst met wetenswaardigheden van de omgeving. Op deze borden is onder andere informatie te lezen over de Seesinkbeek, de boerderij ’t Olde Seesink, de spoorweg die over het Goet Seesink heeft gelopen en vele andere zaken.

 • De Zwerfsteen; uitgave april 2011

  Artikel in de Zwerfsteen met als titel “De Zoethorst”.

  In deze periodieke uitgave van de Historische Vereniging Steenderen is een artikel opgenomen met de titel “De Zoethorst”. Het is geschreven door R.M.J. Seesink. Het artikel gaat over de ontwikkeling en bewoners van de De Zoethorst.

 • Gelderse Post; editie Oude IJsselstreek van 12 augustus 2009

  Artikel in de Gelderse Post met als titel “Seesinkbeek, een beek met historie”

  “Seesinkbeek, een beek met historie” is een artikel over de Seesinkbeek. Het is geschreven door de plattelandsraad die de inhoud verzorgd van de vier wekelijks verschijnende (plattelands) pagina van de Gelderse Post. Het artikel is gebaseerd op de website De Seesinkbeek.

 • De boerderij ’t Olde Seesink; uitgave augustus 2008

  Boek over de boerderij Seesink op het Goet Seesink, in de Binnen Heurne, onder Varsseveld.

  Transcriptie van documenten betreffende het hof Seesink, uit het Archief van Huis Bergh, welke de periode 1845-1876 betreffen. In die tijd was “het Hoog Graaflijk Huis Bergh, Van Zijne Doorluchtige Hoogheid Den Souvereine Vorst Van Hohen Zollern Sigmaringen Graaf van den Bergh enzoovoorts enzoovoorts enzoovoorts” de eigenaar van veel goederen in de Achterhoek, zo ook van het Hof Seesink ten zuiden van Varsseveld. Gemaakt door: P.M. Seesink en R.M.J. Seesink.

 • Nieuwsbrief O.T.G.B; uitgave nr. 46, februari 2007

  Nieuwsbrief van de Werkgroep Familie- en boerderijgeschiedenis in Oost-Gelderland.

  In deze nieuwsbrief van de werkgroep van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek (OSGB) is melding gemaakt van een convocatie inzake een bijeenkomst op zaterdag 10 maart 2007 om 14 uur van de werkgroep in de koffieboerderij Groot Nibbelink te Sinderen. In de bijeenkomst is een presentatie gehouden met als titel “Seesink & Seesinkbeek”. Met aandacht voor de genealogie Seesink en de Seesinkbeek.