’t Olde Seesink

olde seesink

’t Olde Seesink is een boerderij aan de Harterinkdijk in het buurtschap Binnen Heurne onder Varsseveld. Dit was destijds een grote boerderij aan het binnen Beekje, tegenwoordig Seesinkbeek. Verondersteld wordt dat daar al in 1200 geboerd werd. Met de grond er omheen behoorde het tot ’t Goet Seesink tot de bezittingen van ‘het Hoog Graaflijk Huis Bergh, Van Zijne Doorluchtige Hoogheid Den Souvereine Vorst Van Hohen Zollern Sigmaringen Graaf van den Bergh enzovoorst enzovoorst enzovoorst’. Van 1561 tot 1774 is de familie Seesink pachter van de boerderij geweest.

Het is mogelijk tot 1486 onderdeel geweest van de toenmalige heerlijkheid, bestaande uit Terborg, Silvolde en Varsseveld van Hendrik, de heer van Homoet en Wisch. De bezittingen kwamen door verkoop door Hendrik in handen van Huis Bergh en werd ook genoemd Berghs Wisch.

De boerderij ’t Olde Seesink is gebouwd vóór 1561 en had vroeger, zo blijkt uit oude bouwtekeningen, de vorm van een kop-hals-romp boerderij. In opdracht van Huis Bergh hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden. Zo werd onder andere in 1866 het midden of washuis verbreed en in gelijke hoogte gebracht met het voorhuis.

In 1875 is de bouwhoeve aan de pachter verkocht met de daarop staande gebouwen en het de bouwhoeve toegewezen bos voor alles te samen groot 60 bunder, 18 roeden, 80 el voor vijfendertig duizend zeven honderd zesenveertig gulden. Tussen 1800 en 1900 werden door de adel de pachtboerderijen verkocht omdat het geld belegd in handel, scheepvaart en industrie meer zou op brengen. Na de verkoop volgden meerdere verbouwingen.

Deel uit de atlas Carta van Huis Bergh omstreeks 1754.

De boerderij ’t Olde Seesink geschilderd in 1984 door Gerard Louis Wisselink. [07-2004]

In 1971 is de boerderij door een pyromaan in brand gestoken en ging het achterhuis verloren.

De boerderij is hetzelfde jaar nog herbouwd. Een stuk korter dan voorheen maar met het niet verwoeste voorgedeelte. In plaats van de inpandige schuur werd een nieuwe veestalling gebouwd haaks op het woonhuis.

Olde Seesink

Nu ziet de boerderij, het woonhuis, er heel anders uit. De voorgevel is gewijzigd, het achterhuis is weg en hiervoor is een nieuw deel in de plaats gekomen dat vooral deel uitmaakt van het woonhuis. De voor- en achterzijde zijn nu even breed en in zijn geheel is het woonhuis een stuk korter dan de vroegere boerderij.

Het achterste deel van de boerderij, vanaf het raam naast de deur, is herbouwd na de brand.

Op de afbeelding de veestalling. Het vroegere achterhuis stond stond tot aan de afscheiding met de klinkers.

Op de plaats van het vroegere achterhuis ligt nu een tuin.

Deze afbeelding is gemaakt in 2005. links van het dakraam is goed het verschil in dakpannen te zien. Het linker deel is na de brand in 1971 herbouwd.

Een afbeelding uit 2005. Op de plaats van het raam, de tweede van rechts, zat vroeger de voordeur. Aan het metselwerk is dit nog te zien. Op de eerste verdieping zijn nu drie ramen welke met de bovenzijde ook dichter tegen de dakrand aanzitten.

Naast deze gebouwen is er nog een varkensschuur, een berging/kippenhok, een werktuigberging en een jongveestalling. Het bakhuis en of watermolen is er helaas niet meer. Anno 2016 hangt er op de achtergevel van het woonhuis nog een naambord met de naam ’t Olde Seesink.

olde seesink