Notulen

Notulen 15 maart 1930

notulen

Volgens de notulen komt in een vergadering van de Poldermeesters aan de orde een schrijven met bijlagen van het bestuur der gemeente Wisch. Besloten wordt toestemming te verlenen tot wederopzeggens toe en onder voorwaarde.