NIBBELINKSSTUK

Uit de pachtrekeningen van Huis Bergh blijkt dat door Stephen Seesink en Jan Elshof, pachters van ’t Goet Seesink , in de periode van 1779 tot en met 1811 het Nibbelinksstuk, De Heuvnhorste, gepacht is geweest. in de pachtrekeningen staat onder andere;

  • [1779] Het Nibbelinks stuk de Heuvnhorste het gedeelte bosland daarbij met huijs en hof en twee koeijweijdens in den Bosch van het opgemelde Goet seesink afgenomen heeft bij deze verpagtinge bekomen Stephen Seesink voor 26 daalder doende gls 39
  • [1801] Het Nibbelings stuk, De Heuvnhorste, met het gedeelte bosland met twee koeijen weijdens in den Bos, en huijs en hof bij Stephen Seesink in pagt geweest. Jan Elshof debet Martini 1801 f 140,-
  • [1803] Den inslag van het Goet Seesink waar onder thans wederom gehoort De Heuvenhorst den Hoff en Huijssteede met het gedeelte bosland, soo Stephen Seesink in pagt heeft gehad, het Nibbelinks stuk gehoorende onder het gerfland, voorts met het vierde pand Spekslag voor Daelders onder den inslag gelegt vide folio, heeft Jan Elshof , wederom benomen voor 88 daelders in guldens 132,-

Jan Elshof is de zoon van Frederik Elshof; een zwager van Steven Seesink.

Mogelijk is dit stuk grond het Nibbelink zoals aangegeven op de kaart links van De Poldert, de boerderij tegenover de boerderij ’t Olde Seesink. Na zijn faillissement in 1774 mocht Stephen Seesink na verloop van tijd (in 1779?) een huisje bouwen nabij de boerderij op ’t Goet Seesink.

nibbelinkstuk

Daelder – een daeler(daalder, afkorting dal) = 1,5 gulden
Martini – St. Martinus, een veelgebruikte vaste betaaldag, te weten 11 november, de Katholieke feestdag van de heilige Martinus