NIBBELINGSLAG

Het Nibbelingslag is een stuk grond nabij de Nagel Stede dat volgens een huurcontract van 1869 tot 1875 werd gepacht door Jannes Seesink.

nibbelinkslag

Deel uit de atlas Carta van Huis Bergh omstreeks 1754.

huurcontract

Een huurcontract op naam van Jannes Seesink uit 1870.

nagelstede

Het nibbelingslag onder de Stede Nagel op een kaart van de Gemeente van Gendringen uit de 19de eeuw.
Aan de andere zijde van de Ziegenbeek ligt op de plaats van het sterretje het stuk grond Spekslag.