NAGELSTEDE

Het Goet Nagel of Nagel Steede

nagelstede

Uit de pachtrekeningen van Huis Bergh blijkt dat van 1772 tot 1785 Jan Seessinck de pachter van de Nagel Stede is geweest en daarna tot ongeveer 1815 Tönnis Seesink. Deze stede ligt in Bredenbroek bij de Ziegenbeek met vlak daarbij het stuk grond Nibbelingsslag. Aan de andere zijde van de Ziegenbeek ligt het stuk grond Spekslag.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van de documenten uit Huis Bergh.

in 1772 [Transcriptie]
Den inslagh Van Nagel Stede Torff 4 1/2 vadem pagter Derck Luijkens geweest voorw 15 glrs Nu de novo gepagt met de derde 80 roede tabakland gerff Jan seessinck voor  87 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-7_041)

Den inslagh Van Naegel Stede torff 5 1/2 vadem paghter derck Luijmens optinuit voorw 15 gilden de novo Jan Seesink met de derde gerve voor 87 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-8_018)

in 1773 [Transcriptie]
Jan Seessinck debet Van het goet Naegel met de 3de gerff pro 1773 a 87 daeler
(Bron: Huis Bergh, 0214_4698_070)

in 1779 [Transcriptie]
Den Inslag van Nagels Steede met de 3de gerf en tiend pagt Jan Seesink obt idem  96 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-10_024)

in 1790 [Transcriptie]
Nagels Steede met de 3de gerf en den Tient pagter Tunnis Seesink idem   96 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-13_054)

in 1796 [Transcriptie]
Onder Bredenbroek – Nagels Steede met de 3de gerf en tient pagter jannes Seesink obtinuit idem 96 – Tunnis Seesink obtinuit 96 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-14_056)

in 1802 [Transcriptie]
Onder Bredenbroek – Nagelsteede met de 3de gerff en Tient. Pagter Teunis Seesink idem obtinuit  100 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-17_028)

in 1808 [Transcriptie]
Onder Bredenbroek – Nagels Steede met de 3e gerff en tient  pagter Tunnis Seesink obtinuit idem 100 – –
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-18_068)

Une ferme nommee Nagels Steede avec la 3 ème Gerve et la Dime affermee á Tunnis Seesink pour 100 Dlr
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-19_022)

in 1813 [Transcriptie]
NagelsSteede met de 3de Gerf en den tientd mitsaders 5 1/2 vaam torf pagter Teunis Sesink obtinuit idem voor 113 Dlr
(Bron: Huis Bergh, 0214_4708-20_057) 

NagelsStede met de Langehorst derde garf tiend. Pachter Teunis Zeesink
(Bron: Huis Bergh, 0214_4674_022)

Jan Seesink/Seessinck of Joannes Seesing is een broer van de pachter Steven Seesink van ‘t Goet Seesink. Joannes is geboren op 22-10-1710 in Terborg en overleden 20-4-1787 in Gendringen.

Tönnis Seesink of Tunnis Seesing is de zoon van Joannes Seesink. Tönnis is geboren op 24-5-1750 in Terborg en overleden op 31-3-1819 in Bredenbroek.

nagelstede

De Nagelstede rechtsboven op de kaart van de Gemeente van Gendringen uit de 19de eeuw.
Aan de andere zijde van de Ziegenbeek ligt op de plaats van het sterretje het stuk grond Spekslag.

Gerf
gerff, garf ,schoof, ofwel een bundel koren. Dus moest elke 3de schoof naar het Huis Bergh

Martini
St. Martinus, een veelgebruikte vaste betaaldag, te weten 11 november, de Katholieke feestdag van de heilige Martinus

Daelder
een daeler(daalder, afkorting dal) = 1,5 gulden

Tient
Een evenredig deel, meestal een tiende