LUBBERS STEEDE

Lubbers Steede of Het Goet Lubbers

Uit documenten van Huis Bergh blijkt dat den Lubbers Steede van ongeveer 1814 tot tenminste 1822 is gepacht door Jan Seesink.

carta lubbers steede

Enkele voorbeelden van de documenten uit Huis Bergh.

in 1814 [Transcriptie]
De inslag van het goed Lubbers behalve het Rieske met 5/6 gedeelte van het eerste en tweede pand houwslag en 4 vamen turf 81 Dlrs of  121 – 10 – Pachter Jan Seesink
(Bron Huis Bergh: 0214_4675_005)

in 1818 [Transcriptie]
De inslag van het goed Lubbers behalven het rieske met 5/6 gedeelten van het 1e en 2e pand Houwslag en 4 vademen turf 81 Dlr 121 – 10 – pachter Jan Seesink
(Bron Huis Bergh: 0214_4679_007)

in 1822 [Transcriptie]
De inslag van het goed Lubbers behalve het Reiske met 5/6 gedeelten van het 1e en 2e pand Houwslag en 4 vademen turf 81 Dlr 121 – 10 – Pachter Jan Seesink
(Bron Huis Bergh: 0214_4683_007)

goet lubbers
kadaster sillevolde