onland

Het deel links van het midden van de kaart met onder andere de veldnamen Sesinck Sieg Vrede (links), Seesinks Bosch (midden) en De Onlandshorst.

De Onlandshorst is een stuk grond midden in het Seesinks Bosch. de betekenis van onlant is slecht land, moerasland.