Brief

Brief aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Wisch

brief 26041930

In antwoord op een brief van Heeren Burgemeester en Wethouders van Wisch delen de Poldermeesters der Afdeeling Wischbeken van het Waterschap van den Oude IJssel mee dat de gevraagde vergunning tot aansluiting van de riolering te Silvolde aan de Seesinkbeek door hen kan worden gegeven tot wederopzegging toe, onder voorwaarde.