Brief

Brief aan Heeren Burgermeester en Wethouders van Wisch

brief 16 mei 1931

Een voorlopige toestemming tot lozing van hemelwater in de Seesinkbeek van de Poldermeesters der Afdeeling Wischbeken van het Waterschap van den Oude IJssel.