Bewoners

De bewoners van de boerderij ’t Olde Seesink

Vóór 1561 wordt een familie “then Moller” vermeld. Daarna is de familie Seesink pachter van de boerderij Seesink van 1561 – 1774.

De eerste pachter die ook de naam van de boerderij draagt is Berendt Zesinck. Hij was pachter van 1561 tot 1580. Daarna volgde als pachters Garritt Sesinck van 1581 tot 1599 en Johan Cessingh (Sesinck) van 1599 tot 1629. Laatst genoemde is de vader van Derske Sesinck. Zij trouwde in 1630 met Gerlich Vogel*, die de achternaam van zijn vrouw heeft aangenomen en als Gerlich Sesinck de volgende pachter was van de boerderij tot circa 1677. De daarop volgende bekende pachters waren Jan Seijssinck van circa 1677 tot 1720, Johannes Sesing van 1720 tot 1751,  Steven Seesinck van 1751 tot 1774 met vanaf  22 februari 1775 Frerik Elshof als medepachter en overnemer van de stede.

Na de komst van Frerik Elshof kreeg Steven binnen het Goet Seesink een bescheiden stukje grond, waarop hij met zijn vrouw Everdina Elshof verder leefde tot hij in 1799 overleed. Volgens een volkstelling woonden in 1787 op de boerderij op naam van Steven Zesink: 1 man, 1 vrouw en een knecht. En op naam van Frerik Elshof 1 man, 1 vrouw, 2 kinderen, 2 knechten, 2 meiden en 3 paarden. En vanaf 1791 wordt ook Jan Elshof (waarschijnlijk de zoon van Frerik Elshof) genoemd met in 1811 3 knechten en 2 meiden.

Van 1814 tot 1848 was Johannes Iltink (zoon van Henricus Ilting en Hendrina Elshoff) de hoofdbewoner van Seesink. Hij woonde daar samen met zijn vrouw Wilhelmina ten Have en de 4 kinderen. Het bevolkingsregister maakt in de periode 1826 tot 1828 tevens melding van de aanwezigheid van Mechteld Beenen, de weduwe van de vorige bewoner Jan Elshof en tenminste 2 knechten en een meid.

In de periode daarna is de boerderij bewoond door de familie Wisselink. Van 1849 tot 1876 was Wessel Wisselink de hoofdbewoner. In 1874 kocht hij de bouwhoeve Seesink met de daarop staande gebouwen en het tot de bouwhoeve toegewezen Bosch. Na zijn overlijden op 3 februari 1876 waren er nog 2 kinderen inwonend en was zijn vrouw, de weduwe Grada Johanna Gussinklo de hoofdbewoner van 1876 tot 1903. Van 1903 tot 1935 was Gerrit Jan Wisselink de hoofdbewoner. Tussen mei 1940 en juli 1951 stonden zijn echtgenote Barendina Wilhelmina Gussinklo, de weduwe van Wessel Wisselink Grada Johanna Gussinklo en Gerrit Johan Wisselink in het bevolkingsregister als bewoners geregistreerd. Daarna verhuist Gerrit Johan Wisselink naar een nieuwe boerderij; boerderij Nieuw Seesink aan de Harterinkdijk.

Latere gegevens van bewoners zijn voorlopig uit het oogpunt van privacy niet opgenomen.

* De herkomst van Gerlich Vogel, die dus de naam Sesinck aannam, is nog altijd onbekend. Gerlich is geboren rond 1605 in Gendringen, dichtbij het Duitse dorp Praest bij Emmerich, waar in die tijd veel families met de naam Vogel leefden. Mogelijk is het een zoon van Willem Vogel, wiens vader Otto Vogel woonde op het Huis De Wilt (voorheen kasteel Sluseborch) in Gendringen. Een huis dat voordien in het bezit was van het geslacht De Greve, nakomelingen van Hendrick de Greve, die gehuwd was met Anna van den Bergh, bastaardzuster van Oswald heer van den Bergh . Anne van den Bergh had het huis ter ere van haar huwelijk gekregen van de Heer van Bergh. In 1602 vererfde het huis de Wilt op Otto Vogel, burgemeester van Emmerik en weduwnaar van Andrea de Greve. Onderzoek moet nog aantonen dat er verwantschap is tussen Gerlich Vogel en Otto Vogel. Meer hierover is te vinden op de website www.seesink.relatedfamilies.com met de stamboom Vogel.

 •   Familie Seesink als pachter van de boerderij ’t Olde Seesink
  • 1561 – 1580  Berendt Zesinck
  • 1581 – 1599  Garritt Sesinck [zoon van Berendt]
  • 1599 – 1629  Johan Cessingh (Sesinck) [zoon van Garrit]
  • 1630 – 1677  Gerlich Vogel (Sesinck) x Derske Sesinck [dochter van Johan]
  • 1677 – 1720  Jan Seijssinck [zoon van Derske en Gerlich]
  • 1720 – 1751  Johannes Sesing [zoon van Jan]
  • 1751 – 1774  Steven Seesinck [zoon van Johannes]
olde seesink

Detail informatie bewoners

Berendt Zesinck
Berendt Zesinck ook genaamd Beerndt “Bernt” Seissinck was geboren ongeveer vóór 1520. Partner onbekend.

Garritt Sesinck
Garritt Sesinck  ook genaamd Garrit was geboren ongeveer in 1550. Partner onbekend.

Johan Cessingh
Johan Cessingh ook genaamd Sesinck was geboren vóór 1619. Hij was de zoon van Garrit Sesinck en N.N. Uit dit huwelijk kwam Derske Sesinck.

Gerlich Sesinck
Gerlich Sesinck ook genaamd Gerlich of Geerlich Vogel trouwde ±1639 met Derkse Sesinck, op de boerderij Seesink en nam daarbij de naam Sesinck/Seesing over. Hij was geboren te Gendringen vóór 1634. Hij overleed tussen 1672 en 1675 en werd minstens 38 jaar oud. Hij is de oudste voorvader van de familie Seesink waarmee een bloedverband is aan te geven. Hij had 2 zonen (Jan en Hendrik) en 1 dochter (Aaltjen) waarvan niet bekend is wanneer ze zijn geboren. Van andere kinderen is niets bekend.

Derske Sesinck
Derske Seesinck ook genaamd Seesing was geboren te Gendringen vóór 1634. Zij was gehuwd met Gerlich Sesinck ook genaamd Gerlich Vogel.

Jan Seijssinck
Jan Seijssinck ook genaamd Seesinck was de zoon van Gerlich Sesinck (Vogel)en Derske Sesinck. Hij was geboren voor 1649 en was twee keer getrouwd. De eerste keer te Lichtenvoorde op 26 juni 1664 met Jannetje Kolkmans ook genaamd Kolckman, geboren te Lichtenvoorde voor 1649. De tweede keer te Ulft op 18 augustus 1680 met Swaantje Vrieselaar geboren te Gendringen vóór 1665. Hij had 6 kinderen, 2 jongens en 4 meisjes. Geboortedatums zijn niet bekend, dus ook niet wie van de kinderen van de 1e of 2e vrouw is. Eén van de zonen was Johannes, geboren vóór 1693

Johannes Sesing
Johannes Sesing was geboren vóór 1693. Hij was een zoon van Jan Seijssinck en was getrouwd op 12 mei 1708 met Wilhelma Boelen ook genaamd Willemina Boulen, geboren te Anholt op 21 januari 1691. Hij overleed op 20 januari 1751, minstens 58 jaar oud. Uit dit huwelijk kwamen 8 kinderen waaronder Steven Seesink.

Steven Seesink
Steven Seesink ook genaamd Seesing, Zeessink, Zesink Nagel was geboren op 10 mei 1724. Hij was de zoon van Johannes Sesing en Wilhelma Boelen. Hij trouwde op 24 juni 1752 met Everdina Elshof. Steven Seesink overleed op 23 april 1799, 74 jaar oud. Everdina was geboren in 1725 te Doetinchem – Wijnbergen en overleed op 29 september 1798, 73 jaar oud. Zij kregen twee kinderen: Mechtildis overleed op 29 april 1758 (oud 1 jaar) en Joanna overleed op 12 februari 1760 (oud 6 jaar).

Frerik Elshof
Frerik Elshof was de zwager van Steven Seesink; het was een broer van Everdina Elshof. Hij ging in september 1941 te Doetinchem in ondertrouw met Gesina Schivelkamp.

Jan Elshof
Jan Elshof, geboren in 1753, was de zoon van Frerik Elshof en Gesina Schivelkamp. Op 6 maart 1813 werd bij het Canton Terborgh te Varsseveld aangifte gedaan van het overlijden van landbouwer Jan Elshof. Hij was 60 jaar geworden en was getrouwd met Mechelt Benen.

Johannes Iltink
Johannes (Jannes) Iltink (Ilting), landbouwer, was de zoon van Henricus Ilting en Hendrina Elshoff en was geboren in Anholt op 11 augustus 1786. Hij trouwde op 29 mei 1816 in Terborg met Willemina ten Haver. Zij overleed in 1784. Er waren 4 kinderen: Jan geboren op 8 maart 1817, Gradus geboren op 6 januari 1823, Dina geboren op 30 december 1824 en Johanna geboren op 25 juli 1830.

Wessel Wisselink
Wessel Wisselink was geboren op 29 januari 1819. Hij is de zoon van Derk Willem Wisselink en Harmanna te Rietstap en trouwde op 27 november 1844 met Grada Hendrika Hensinkveld. Zij was geboren op 3 augustus 1819. Wessel overleed op 3 december 1876. Uit dit huwelijk kwamen de 5 kinderen. Op 20 december 1860 trouwde Wessel opnieuw. Nu met Grada Johanna Gussinkloo. Zij was geboren op 18 juli 1833. Grada Johanna gussinkloo overleed op 31 oktober 1903. Uit dit huwelijk kwamen 3 kinderen waaronder Gerrit Jan Wisselink.

Grada Johanna Gussinklo
Grada Johanna Gussinklo was geboren op 18 juli 1833. Zij trouwde op 20 december 1860 met Wessel Wisselink. Grada Johanna Gussinkloo overleed op 31 oktober 1903. 
Uit dit huwelijk kwamen 3 kinderen waaronder Gerrit Jan Wisselink.

Gerrit Jan Wisselink
Gerrit Jan Wisselink was geboren op 28 juli 1868. Hij was de zoon van Wessel Wisselink en Grada Johanna Gussinklo. 
Hij was getrouwd op 5 juni 1902 met Barendina Wilhelmina Gussinklo. Zij was geboren op 25 februari 1873. Gerrit Jan Wisselink overleed op 22 mei 1935, 66 jaar oud. Barendina Wilhelmina Gussinklo overleed op 30 december 1960. Uit dit huwelijk kwamen 2 kinderen: GW Wisselink en Gerrit Johan Wisselink.

Barendina Wilhelmina Gussinklo
Barendina Wilhelmina Gussinklo was geboren op 25 februari 1873. Zij trouwde op 5 juni 1902 met Gerrit Jan Wisselink. Barendina Wilhelmina Gussinklo overleed op 30 december 1960, oud 87 jaar. Uit dit huwelijk kwamen 2 kinderen: GW Wisselink geboren op 4 januari 1903. Hij overleed op 6 oktober 1955. Gerrit Johan Wisselink geboren op 4 maart 1904.

Gerrit Johan Wisselink
Gerrit Johan Wisselink was geboren op 4 maart 1904. Hij was de zoon van Gerrit Jan Wisselink en Barendina Wilhelmina Gussinklo.