Aanpassingen naam

Het Binnen Beekje

Binne beek en of Binnen beekje zijn namen die vroeger voor de Seesinkbeek werden gebruikt. Dit blijkt uit oude kaarten en documenten. Een andere schijfwijze is ook wel Sesinkbeek en of Zeesinkbeek.

  • 19e eeuw; Binne Beekje

    Wisch
  • 1828; het Binnen Beekje

    Binnen Heurne
  • 1914; Het Binnen Beekje

Loovinksche Beek of Lovinksebeek

Vóór 1950 werd het deel van de beek vanaf de Akkermansbeek in Terborg tot aan de houten brug in de Egginkstraat de Loovinksche Beek of Lovinksbeek genoemd zo blijkt uit onderstaande kaarten.

lovinksebeek

Bron: Archief Huis Bergh 0204_K186.

Bron: Archief Huis Bergh 0204_K230.

In het boek van W.J. Thiele uit 1847 met de titel ‘Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphensche, en ontwerpen tot verbetering van dien toestand’ staat op bladzijde 12 over de Lovinkbeek geschreven “ De Lovinkbeek, hooger op Weghorsterbeek, Bievinkbeek, Seesinkbeek en Binnenbeek genoemd, ontstaat boven Harterink in de gemeende Wisch, neemt bij Visscher de reeds vermelde Zandstraat met den linker oever op, en verder benedenwaarts, met den regter oever, de Rabelinksche straat en de Akkermansbeek.

Koopsbeek

Vóór 1902 werd het deel vanaf de houten brug in de Egginkstraat bij den Brunsink tot aan de houten brug bij de Weghorst de Koopsbeek genoemd. Zo blijkt uit onderstaande kaart en de Keur of Politie-Verordening op De Rivieren en Waterleiding uit 1901.

koopsbeek

Bron: Archief Huis Bergh 0204_K231.

graafschaps bode

Bron: Graafschaps-Bode van 8 juni 1901.

Buunk Sloot

De Buunk Sloot voorheen Het Binnen Beekje en later Seesinkbeek. In de loop der tijd is de loop van de Seesinkbeek aangepast. Eerst liep de Seesinkbeek dwars door het Idinkbos. Nu loopt deze langs het Idinkbos en heeft de vroegere loop de naam Buunk Sloot gekregen.

Binne heurne 1914

Uitsnede van een kaart uit 1914.
De Seesinkbeek als Het Binnen Beekje dwars door het Idinkbos.

anwb kaart 2005

Uitsnede van een ANWB kaart uit 2005.
De Seesinkbeek (Buunk sloot) dwars door het Idinkbos.

Werkkaart Waterschap 2005

Uitsnede uit een werkkaart van het Waterschap Rijn en IJssel van 2005.
De oude loop door het Idinkbos heeft hier de naam Buunk Sloot.

Binnen heurne 2006

Uitsnede van een kaart van het Waterschap Rijn en IJssel van 2006.
De Seesinkbeek is hier met lichtblauw ingetekend.

brug