Het beheer

Seesinkbeek

De Seesinkbeek wordt sinds 1997 onderhouden door Het Waterschap Rijn en IJssel. Het Waterschap Rijn en IJssel is in 1997 ontstaan uit een fusie van 6 waterschappen en zorgt onder andere voor het onderhoud van de watergangen en de waterhuishouding. Het beheersgebied strekt zich uit over Oost-Gelderland.

Eén van de voorgangers van het waterschap was het Waterschap van de Oude IJssel. Dit waterschap werd in 1880 opgericht door de Provinciale Staten van Gelderland en beheerde het stroomgebied van de Oude IJssel en de Aastrang op Nederlands grondgebied. Het waterschap werd onderverdeeld in een Hoofdafdeling (gebied van de Oude IJssel en Aastrang) en vier afdelingen, te weten: de Aabeken, de Linkeroeverbeken, de Slingebeken en de Wischbeken. In 1959 werden deze afdelingen opgeheven.

Door het Waterschap van de Oude IJssel werd in De Graafschap-Bode van de 1 september 1883 een eerste voorlopige keur, of politie-verordening op de waterleidingen gepubliceerd. In De Graafschap-Bode van 2 oktober 1886 werd later melding gemaakt van een wijziging van de keur en of politieverordening uit 1883. Daarna volgde onder andere in 1901, 1950 en 2012 nog een nieuwe keur of politieverordening. Van de keur uit 1950 volgt hier een gedetailleerde omschrijving van de Seesinkbeek welke afkomstig is uit “Omschrijving der Watergangen welke in de Keur of Politieverordening zijn opgenomen in de Afdeling WISCH – BEKEN van het Waterschap van Den Ouden IJssel van het jaar 1950”.

stuw

Voor [06-2006]

stuw

Na [09-2012]

graafschaps bode

Uit de Graafschaps-Bode van 5 september 1924.

Uit de Graafschaps-Bode van 30 september 1924.

bericht

Uit de Graafschaps-Bode van 16 december 1924.